Vítaje na stránke ŠKP SERVIS

Spoločnosť ŠKP servis s.r.o. vznikla 18. apríla 2001 na základe uznesenia Obvodného súdu Bratislava I o zápise do obchodného registra v odd. s.r.o. vo vložke č. 24199/B. Spoločnosť podniká na základe živnostenského listu vydaného okresným úradom Bratislava IV zo dňa 6. apríla 2001. Sídlo spoločnosti je v Bratislave na ulici Záporožská 8.

Hlavná činnosť:

  • prenájom a servis predložiek
  • ekonomické služby
  • špedičné služby

Naša spoločnosť bola založená v spolupráci so Športovým klubom polície Bratislava a spoločnosťou ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. za účelom organizačného a finančného zabezpečenia športu so zameraním hlavne na mládež. Našimi aktivitami zabezpečujeme športovú činnosť nielen mládeže, ktorej venujeme v našom oddiely veľkú pozornosť, ale aj výkonnostných športovcov.

motto: „čistý krok je istý krok“