Dopravné služby

zabezpečujeme 9-miestnymi mikrobusmi pre tuzemské a zahraničné spoločnosti, štátne organizácie, cestovné kancelárie, hotely, školy a športové kluby. Zabezpečíme osobnú autodopravu a logistiku:

  • pre firemné akcie každého druhu
  • pre cestovné kancelárie aj individuálne skupiny pre obhliadky miest, kyvadlovú dopravu, školské výlety, transfery z miesta na miesto,
  • spojenú s rôznymi typmi akcií ako sú kongresy, školenia, doprava zamestnancov do práce, doprava športovcov a športové kluby,…
  • jednotlivcov aj skupín na letiská vo Viedni, v Budapešti, v Prahe alebo aj v iných mestách
  • svadby a iné rodinné podujatia
  • iné prepravy podľa Vašich individuálnych požiadaviek

 

PRENÁJOM VOZIDIEL:
zatrieďujeme poskytujeme v nasledovných kategóriách:

  • krátkodobý prenájom vozidiel – doba prenájmu do1 týždňa,
  • strednodobý prenájom vozidiel – doba prenájmu od 1 týždňa do 1/2 roka
  • dlhodobý prenájom vozidiel – doba prenájmu od 1/2 roka do 5 rokov

 

Našim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a rozvíjanie osobného prístupu ku každému zákazníkovi. Môžete sa na nás s dôverou kedykoľvek obrátiť a budeme radi, ak sa stanete našim spokojným klientom.

V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme pre klientov kompletný servis pri organizovaní firemných, školských, kultúrnych, športových, súkromných podujatí a akcií.