Ekonomické služby

Ponúkame

V tejto oblasti Vám ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva a podvojného učtovníctva občianských združení.

  • vedenie účtovnej agendy
  • DPH – daň z pridanej hodnoty
  • daňové priznania – fyzické osoby, právnické osoby
  • mzdy