Podpora športu

Projekt Športom za duševné zdravie detí.

projekt

Motto:
„Šport učí deti a mládež v krátkom čase vyrovnať sa s pocitom úspechu a neúspechu.“

Naša spoločnosť bola založená v spolupráci so Športovým klubom polície Bratislava a spoločnosťou ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. za účelom organizačného a finančného zabezpečenia športu so zameraním hlavne na mládež. Predstavujeme Vám jeden z naších projektov pre mládež.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom tohto projektu je pritiahnuť školopovinnú mládež – deti k pravidelnému športovaniu a k pravidelnému súťaženiu na úrovni kraja. Vytvoriť ročníkový systém pravidelnej konfrontácie v športe.

Cieľové skupiny projektu:

A. 1.-2. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú)
B. 3.-4. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú a minihádzanú)
C. 5.-6. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na minihádzanú)
D. 6.-7. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)
E. 8.-9. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)

Odborná a metodická podpora a spolupráca:

  1. Miroslav Lakatoš, Mgr. – psychológ
  2. Patrik Javorčík, MUDr. – doktor
  3. Ján Hianik, PhD. – metodik, pedagóg
  4. Štefan Katušák, Mgr. – tréner, bývalý olympionik

 

Projekt flexibilne reaguje na stav športovísk v Bratislave a na Slovensku, nemá za cieľ stavať nákladné športoviská, ale maximálne využiť malé telocvične pri školách, a preto sme požiadali metodika a pedagóga, p. Hianika o vypracovanie metodických pokynov na organizáciu turnajov a návodu na loptové hry v školách – „ŠPORT V MALÝCH TELOCVIČNIACH“.

V kategórii A a B spolupracujeme aj s absolventmi a študentmi Fakulty telesnej výchovy a športu.
Cieľom spolupráce je, aby absolventi FTVŠ pomohli učiteľom ZŠ pri výchove detí k láske k športu v duchu tohto projektu a študenti získali prax pri práci s mládežou.