dopravne-sluzby

Dopravné služby

Dopravné služby
  zabezpečujeme 9-miestnymi mikrobusmi pre tuzemské a zahraničné spoločnosti, štátne organizácie, cestovné kancelárie, hotely, školy a športové kluby.

 • Našim cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a rozvíjanie osobného prístupu ku každému zákazníkovi.

 • Môžete sa na nás s dôverou kedykoľvek obrátiť a budeme radi, ak sa stanete našim spokojným klientom.

 • V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme pre klientov kompletný servis pri organizovaní firemných, školských, kultúrnych, športových, súkromných podujatí a akcií.

Poskytujeme prepravu
 • pre firemné akcie každého druhu

 • pre cestovné kancelárie aj individuálne skupiny pre obhliadky miest, kyvadlovú dopravu, školské výlety, transfery z miesta na miesto, spojenú s rôznymi typmi akcií ako sú kongresy, školenia, doprava zamestnancov do práce, doprava športovcov a športové kluby,...

 • pre jednotlivcov aj skupín na letiská vo Viedni, v Budapešti, v Prahe alebo aj v iných mestách prepravu presvadby a iné rodinné podujatia

 • iné prepravy podľa Vašich individuálnych požiadaviek

 • Prenájom vozidiel:

 • krátkodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu do1 týždňa)

 • strednodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu od 1 týždňa do 1/2 roka)

 • dlhodobý prenájom vozidiel (doba prenájmu od 1/2 roka do 5 rokov)

Kontakt

Fakturačné údaje

ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8

851 01 Bratislava

IČO: 35 813 130

IČ DPH: SK2020224437

Prenájom a servis položiek

tel.: +421 2 68 20 38 11,12

e-mail: servis@skpba.sk

Ekonomické služby

tel.: +421 2 68 20 38 13(36)

e-mail: eko@skpba.sk

Špedičné služby

tel.: +421 948 088 358

e-mail: zilkova@skpba.sk