podpora-sportu

Podpora športu

Športom za duševné zdravie detí

Naša spoločnosť bola založená v spolupráci so Športovým klubom polície Bratislava a spoločnosťou ŠKP- ŠPORT, spol. s r.o. za účelom organizačného a finančného zabezpečenia športu so zameraním hlavne na mládež. Predstavujeme Vám jeden z naších projektov pre mládež.

Projekt flexibilne reaguje na stav športovísk v Bratislave a na Slovensku, nemá za cieľ stavať nákladné športoviská, ale maximálne využiť malé telocvične pri školách, a preto sme požiadali metodika a pedagóga, p. Hianika o vypracovanie metodických pokynov na organizáciu turnajov a návodu na loptové hry v školách – „ŠPORT V MALÝCH TELOCVIČNIACH“.

Ciele projektu
 • Hlavným cieľom tohto projektu je pritiahnuť školopovinnú mládež – deti k pravidelnému športovaniu a k pravidelnému súťaženiu na úrovni kraja. Vytvoriť ročníkový systém pravidelnej konfrontácie v športe.

Cieľové skupiny projektu
 • A. 1.-2. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú)

 • B. 3.-4. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na vybíjanú a minihádzanú)

 • C. 5.-6. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na minihádzanú)

 • D. 6.-7. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)

 • E. 8.-9. ročník ZŠ (loptové hry – zameranie na hádzanú a minihádzaná)

Cieľové skupiny projektu
 • Odborná a metodická podpora

 • Miroslav Lakatoš, Mgr. – psychológ

 • Patrik Javorčík, MUDr. – doktor

 • Ján Hianik, PhD. – metodik, pedagóg

 • Štefan Katušák, Mgr. – tréner, bývalý olympionik

Kontakt

Fakturačné údaje

ŠKP servis s.r.o.

Záporožská 8

851 01 Bratislava

IČO: 35 813 130

IČ DPH: SK2020224437

Prenájom a servis položiek

tel.: +421 2 68 20 38 11,12

e-mail: servis@skpba.sk

Ekonomické služby

tel.: +421 2 68 20 38 13(36)

e-mail: eko@skpba.sk

Špedičné služby

tel.: +421 948 088 358

e-mail: zilkova@skpba.sk